De Sleep

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke en medische persoonsgegevens worden geregistreerd in uw elektronisch medisch dossier. In het kader van goede zorgverlening kunnen deze gegevens intern door zorgverstrekkers uitgewisseld worden. Iedere zorgverstrekker die via overleg en informatie uitwisseling kennis krijgt van deze gegevens is gebonden aan het beroepsgeheim. Indien gewenst, kan u altijd aan een zorgverstrekker meedelen dat bepaalde gegevens niet gedeeld mogen worden.

Hiervoor kan je bij ons terecht