De Sleep

Klachten

U bent ontevreden, wat kan u doen?

Indien u ontevreden bent over de zorgverstrekking kan u dit best bespreken met de betrokken zorgverstrekker(arts, kinesitherapeut, diëtist of verpleegkundige). Zij zijn op de hoogte van wat is voorgevallen en kunnen u uitleg geven waarom ze iets niet of juist wel gedaan hebben,…

Onze medewerkers staan open voor uw klachten, zij gaan er immers van uit dat ze hieruit kunnen leren, zo worden uw klachten aandachtspunten voor de verbetering van de zorg.Wanneer u echter niet tot een oplossing komt of als u uw probleem duidelijk als een klacht wil laten blijken, kan u deze klacht melden via een klachtenformulier.

U kan dit klachtenformulier vragen aan onze onthaalmedewerksters of via deze link het Klachtenformulier downloaden.

U stuurt het elektronisch door, bezorgt het aan het onthaal of steekt het in de brievenbus in de wachtzaal.

Het ingevulde formulier wordt aan de coördinator van het centrum gegeven.

Wij verzekeren u dat elke klacht ernstig genomen wordt en u altijd een antwoord zal krijgen op een geformuleerde klacht.

Hiervoor kan je bij ons terecht