De Sleep

GMDPlus

Voorkomen is beter dan genezen! Daar zet de overheid en ook De Sleep zich al langer voor in…

GMD+ is de naam van uw persoonlijk preventiedossier in De Sleep. Dit is het preventieluik van het globaal medisch dossier voor mensen tussen 45 en 75 jaar.

Een preventiedossier kan verschillende zaken bevatten: vb. een vaccin tegen de klem, een griepvaccin, een uitstrijkje, een mammografie, rookstopbegeleiding, voedingsadvies, een bloedonderzoek, een bloeddrukcontrole, …

De invulling is afhankelijk van uw leeftijd, uw geslacht, en ook van uw familiale en medische voorgeschiedenis.

Samen met u brengt uw huisarts dit dossier in orde. Hij volgt het op en herinnert er u indien nodig/desgewenst ook zelf aan dat bepaalde preventieve handelingen aangewezen zijn. Ook de Vlaamse overheid stuurt mensen op regelmatige basis een brief om hen te wijzen op de mogelijkheid tot mammografie, darmkankerscreening of baarmoederhalsscreening.

Indien u interesse heeft om zelf actief uw preventiedossier in orde te brengen, dan kan hiervoor steeds een afspraak maken bij uw arts. Mogelijk moet er op dat moment ook bloed genomen worden. Gelieve daarom, als dat mogelijk is, nuchter op consultatie te komen.

Hiervoor kan je bij ons terecht