De Sleep

E-Health

Om goede zorg te kunnen bieden, beschikken zorgverleners uiteraard best over juiste gezondheidsgegevens. Meer en meer zullen deze gezondheidsgegevens, elektronisch gedeeld worden via het eHealth-platform


Wat zijn de voordelen van het elektronisch delen van gegevens?

De bedoeling is uiteraard u, als patiënt beter te kunnen helpen. Zorgverlerens hebben toegang tot recente en correcte gezondheidsonformatie. Op die manier zijn ze op de hoogte van je medicatie, allergieën, medische voorgeschiedenis,… Ze kunnen dus zorg aanbieden die beter op jouw situatie afgestemd is. Daarnaast worden onnodige onderzoeken vermeden.

Dit kan erg belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij een specialist, spoeddienst of apotheker.

Welke informatie wordt gedeeld?

Enkel de actuele en belangrijke gezondheidsgegevens worden gedeeld.  Bijvoorbeeld:

·         Uitwisselen van gegevens tussen huisartsen en specialisten, zoals bv. operatieverslagen, RX-foto’s, verslagbrief specialisten,…  .

·         Delen van medicatievoorschrift tussen huisartsen en apothekers. 

·         Gegevensdeling tussen zorgverleners op de eerste lijn: huisartsen, verpleging, kinesisten, vroedvrouwen,…  Deze zorgverleners kunnen vanuit hun eigen patiëntendossier informatie overdragen naar een centrale databank om uit te wisselen , bv. vaccinatiegegevens, medicatieschema,…    

Worden gegevens automatisch uitgewisseld?

Neen, je moet als patiënt  de toestemming geven om je gezondheidsgegevens elektronisch en beveiligd te delen over het eHealth-platform. Het  delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg. De privacy dient strikt nageleefd te worden. Je kan op elk moment beslissen om  deze toestemming in te trekken.

Wie heeft toegang?

Op het eHealh-platform geef je ook aan welke zorgverstrekkers gegevens mogen raadplegen. Dit noemt het vastleggen van een therapeutische relatie. Enkel zorgverleners waarmee je een therapeutische relatie hebt, hebben toegang tot je gezondheidsgegevens. Je kan op elk moment beslissen om  de therapeutische relatie in te trekken. 
Artsen die voor je werkgever, een verzekeringsmaatschappij, een overheidsdienst of mutualiteit werken hebben geen toegang tot je gegevens.

Als patiënt heb je ook toegang tot bepaalde gezondheidsgegevens. Je kan momenteel al vaccinaties en in de nabije toekomst je medicatieschema raadplegen via de Patient HealthViewer. Dit kan je downloaden via http://vitalink.intermut.be/viewer.

Veiligheid en vertrouwelijkheid!

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn strikt beveiligd. Deze netwerken beantwoorden aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot de gegevens wordt geregistreerd. 

De zorgverleners zijn gehouden tot het beroepsgeheim: de ongewettigde raadpleging of het ongewettigd gebruik van gezondheidsgegevens is strafbaar. Enkel zorgverleners met wie je een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt mogen de gegevens raadplegen.

Zelf je toestemming registreren en beheren via de website via je elektronische identiteitskaart

Ga naar www.patientconsent.be en klik op ‘geef hier uw toestemming’ om je aan te melden met je eID. Op de website staat ook een filmpje met stap-voor-stap uitleg.

 

Activeer je toestemming en bij ‘therapeutische relaties’ kan je kan alle zorgverstrekkers opzoeken welke toegang mogen hebben tot gezondheidsgegevens: huisarts, specialist, kinesist, tandarts,… 

De lijst van artsen van het WGC vind je  verder in dit berichtenblaadje. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een therapeutische relatie aan te gaan met het centrum, enkel met zorgverleners apart.

 

Deze toegang kan je te allen tijde intrekken of blokkeren voor één of meerdere hulpverleners. 

Hiervoor kan je bij ons terecht