De Sleep

Intercultureel bemiddelaar

De Sleep heeft een intercultureel bemiddelaar, zij ondersteunt de zorgverstrekkers en onthaalmedewerkers door: • Het verlagen van de taalkundige barrières Bijvoorbeeld: tolken voor zorgverstrekkers, maatschappelijk werk en onthaal. Onder meer tijdens het diabetes spreekuur, artsenconsultaties, inschrijvingen, kinesitherapeutisch onderzoek… Deze ondersteuning zorgt ervoor dat onze hulpverleners hun werk beter kunnen doen en de patiënt zich verstaanbaar kan maken. Als onze tolken niet beschikbaar zijn doen we een beroep op de tolk- en vertaalservice van de stad Gent, skype tolken of de tolkentelefoon Babel. • Het verlagen van de culturele barrières Het toelichten bij en opvangen van culturele barrières die de relatie tussen zorgverstrekker en zorgvrager bemoeilijken. De intercultureel bemiddelaar kan ingezet worden op vraag van de zorgverstrekkers bijvoorbeeld om een patiënt te begeleiden naar een externe dienst. • Het verhogen van de toegankelijkheid tot preventie. Onze intercultureel bemiddelaar wordt ingezet in allerhande projecten zoals het project zwangerschapsbegeleiding of ons beweegproject SWINGG.