De Sleep

Gezondheidswerkers

Als gezondheidspromotor organiseren we gezondheidsprojecten voor patiënten en andere wijkbewoners van Tolhuis-Sluizeken-Ham. De thema's waar wij op inzetten zijn: Beweging, Geestelijke Gezondheid, Gezondheidsvaardigheden en Jonge gezinnen met kinderen. Als referentiepunt gezondheid willen zij ook een aanspreekpunt zijn voor alle organisaties in de wijk die een gezondheidsinitiatief willen nemen. We werken graag samen met organisaties in de wijk nl. Brede School, scholen, crèches, Buurtwerk, …