De Sleep

Admininstratie

Het runnen van een organisatie als De Sleep veronderstelt een efficiënte administratie. De personeelsadministratie, forfaitadministratie, facturatie en boekhouding zijn zowat de motor die De Sleep in zijn geheel draaiende houdt. Daarnaast zijn er nog heel wat andere administratieve taken binnen het secretariaat die consequent dienen opgevolgd.