De Sleep

IM Dr. Van Waes

Op 6 mei 2012 moesten we afscheid nemen van Dr. Nicole Van Waes.

Nicole kwam als jonge huisarts in wijkgezondheidscentrum de Sleep werken; het werd haar levenswerk…
Voor haar stonden de patiënten centraal , ze leerde Turks om hen beter te begrijpen, ze leefde oprecht mee in de vreugde en het verdriet van haar patiënten en er ontstond een groot wederzijds respect.

Als arts met ervaring werd Nicole praktijkopleider voor jonge artsen, ze leerde hen kwalitatieve zorg te geven, maar bovenal dit op een menselijke, warme manier te doen met oog voor elke patiënt en zijn of haar omgeving.

Ook haar collega's konden steeds bij haar terecht, ze was een lieve, attente collega met oog en oor voor iedereen.

In 2009 kreeg Dr. Van Waes de prijs “huisarts van het jaar", een verdiende prijs om haar te eren voor de kwalitatieve, gedreven en menselijke manier waarop ze haar taak als arts jarenlang uitvoerde.

Dr.Van Waes was en is een groot voorbeeld voor haar patiënten en collega's; ondanks haar zware ziekte en fysieke beperkingen werd ze gedreven door engagement en cijferde ze zichzelf vaak weg om er voor ons en haar patiënten te zijn.

Het gemis is nog steeds groot , maar Dr. Van Waes blijft een vaste waarde in de Sleep, ze blijft ons inspireren, we gebruiken haar voorbeeld als leidraad in ons dagelijks werk en op die manier blijf je onder ons Nicole.

De krant schreef “Gentse moeder van Turkse gemeenschap overleden" We laten graag een patiënt aan het woord als eerbetoon aan Dr. Van Waes.

Tekst: Ismahan Cetin

Een stilte weergalmde door de telefoon …

Het was voorbij…

Niet dat je consultaties vol zaten, neen, je was niet meer

Het verlies van mijn allerliefste dokter en vertrouwenspersoon …

Verdriet, zoals bij velen.

Ik kon het echt niet geloven…

Een stilte, een moment van ongeloof doorboorde mijn gedachte

Woorden schieten tekort

Een terugblik naar het verleden toverde een lach op mij

Ik heb van jouw geleerd dat ik mijn eigen dokter moet zijn.

Luister naar je lichaam en geef er aan toe, steek je er niet achter weg

En maak het jezelf niet moeilijk.

Deze wijze woorden nam ik altijd mee naar huis,

maar dan zonder voorschriftje.

deze woorden zal ik blijven koesteren

Het ga je goed en met veel liefs…

Hiervoor kan je bij ons terecht