De Sleep

Het forfaitair systeem

De eerstelijnsgeneeskunde bestaat uit verschillende disciplines: huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten.

Zij kunnen op verschillende manieren gefinancierd worden. De 2 belangrijkste systemen in België zijn:

  1. de betaling per prestatiehierbij wordt de arts, verpleegkundige of kinesitherapeut per geleverde dienst betaald, bv. een raadpleging, een huisbezoek, hechtingen, elektrocardiogram, etc.
  2. de forfaitaire betalingdit systeem wordt gebruikt in de wijkgezondheidscentra, waaronder De Sleep en andere forfaitair werkende huisartspraktijken.


Wat is forfaitaire betaling?

Wijkgezondheidscentra en forfaitair werkende huisartspraktijken worden gefinancierd op basis van het aantal ingeschreven patiënten.

Elke maand krijgen de centra een vast bedrag om voor jou als patiënt(e) te zorgen.

Het bedrag wordt bepaald door de zorgen die elke patiënt nodig heeft, afhankelijk van zijn/haar leeftijd, geslacht, sociale status, aanwezigheid van handicap, aanwezigheid van belangrijke chronische ziekten, aanwezigheid van medische condities die veel zorg vragen, …

Wat betekent dit voor jou als patiënt?

Door je in te schrijven in ons centrum verbind je je ertoe om telkens je zorg nodig hebt, een huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut van het wijkgezondheidscentrum te raadplegen. In ruil voor deze verbintenis moet je niet betalen voor je consultatie bij de huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut.


Waarom werken we met forfaitaire betaling?

Er zijn verschillende redenen waarom we zo werken:

  • Er is een betere financiële toegankelijkheid voor jou als patiënt: je betaalt niet als je langskomt bij de huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut.
  • Let wel op: voor sommige dingen moeten je mogelijks wel wat betalen, zoals bijvoorbeeld een bloedonderzoek, bij de specialist waar je eventueel naar verwezen wordt,…
  • Het is gemakkelijker om samen te werken tussen huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten, maar ook andere zorgverleners zoals maatschappelijk werk(st)ers, diëtist(e), … Hierdoor kunnen de taken verdeeld worden, zodat meer mensen tezamen werken aan jouw gezondheid. Dit verbetert de kwaliteit! Als je bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt, dan zul je door dit samenwerken beter behandeld kunnen worden.
  • Er kan ook meer aan preventieve zorg gedaan worden: sommige ziektes kunnen voorkomen worden! Een heel team staat in ons wijkgezondheidscentrum hiervoor klaar.
  • Als patiënt word je hierdoor gestimuleerd om een actieve rol op te nemen in de zorg voor je eigen gezondheid.
  • Ook voor de zorgverleners is het gemakkelijker werken. Hun inkomen ligt vast en wordt niet bepaald door het aantal patiënten dat ze zien. Ze kunnen gemakkelijker en beter taken toevertrouwen aan andere hulpverleners, ze kunnen ook meer tijd maken voor patiënten als dat nodig is. De combinatie van hun werk met hun familiale leven wordt daardoor ook aangenamer.

In België zijn er momenteel meer dan 100 forfaitair werkende (wijk)gezondheidscentra die bijna 3 % van de bevolking verzorgen.

Hier vind je een link naar meer informatie rondom het forfait.

Forfait-Xl

Hiervoor kan je bij ons terecht