De Sleep

De Wijk

Sluizeken Tolhuis Ham en Muide Meulestede Afrikalaan zijn de wijken van het werkingsgebied van de Sleep.

Sluizeken Tolhuis Ham

Sluizeken-Tolhuis-Ham is bekend als de vroegere schipperswijk gelegen in het noorden van de stad. Het is één van de 19de eeuwse arbeiderswijken in de gordel rond Gent.

In die gordel bevinden zich veel mensen in een sociaal economisch moeilijke situatie, zoals werklozen, mensen met een minimumloon, slechte woonomstandigheden, … Er is ook een hoge instroom van vluchtelingen, vooral Oost-Europeanen.

Er is bijna geen open ruimte of groen. Er zijn veel kamerwoningen met een vaak slechte woonkwaliteit. Toch wordt er veel geïnvesteerd in sociale woningen, nieuwbouwprojecten, … Er is veel druk verkeer.

Er zijn verschillende groepen aanwezig in de wijk met een specifieke achtergrond, zoals bijvoorbeeld de Turkse Gentenaars. Zij hebben in de wijk een eigen netwerk uitgebouwd van winkels, restaurants, voorzieningen, … De wijk is dan ook bekend als de Turkse wijk van Gent. Andere groepen zijn schippers op rust, kamerbewoners en meer recent mensen zonder papieren.

De slakkenhuizen, het symbool van de wijk, staan voor de 2 gemeenschappen die naar elkaar toegroeien en vanuit een culturele verscheidenheid als goede buren samen leven.

Hiervoor kan je bij ons terecht