De Sleep

Nieuws


Corona test in het testcentrum

Geschreven op 27/10/2020

Wie moet zich laten testen in het triagecentrum?

Iedereen die voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 1. We focussen momenteel op mensen met lichte symptomen van Covid-19. Met lichte symptomen bedoelen we die zaken waar je buiten Covid19 niet voor naar de huisarts zou gaan, zoals minstens 2 van volgende: een hoestje, hoofdpijn, keelpijn, neusloop, reuk- of smaakverlies,…
 2. Je hebt een hoger risico
  • omdat je terugkomt uit een rode zone. -> Je ontving een activatiecode (PCR-code) voor een Covid-19 test.
  • en werd gecontacteerd door een Vlaamse of Gentse contactonderzoeker. -> Je ontving een activatiecode (PCR-code) voor een Covid-19 test.
  • en werd gecontacteerd door de CLB-arts van je school. -> De CLB-arts gaf je een verwijsbrief mee die je moet meebrengen naar het testcentrum.
  • en werd gecontacteerd door een contactonderzoeker van de Hogere onderwijsinstelling (Universiteit Gent / Hogescholen). -> Als student in Gent neem je jouw studentenkaart mee naar het testcentrum en de mail/sms van de contacttracers van je Universiteit/Hogeschool.
  • en werd gecontacteerd door de bedrijfsarts van je werk -> De bedrijfsarts gaf je een verwijsbrief mee die je moet meebrengen naar het testcentrum.
  • en je huisarts verwees je voor een COVID19-test door naar het testcentrum.
 3. Je woont in Gent of één van de deelgemeenten (postcode 9000, 9030, 9031, 9032, 9040, 9041, 9042, 9050, 9051 of 9052)

Hoe?

Maak een afspraak online via https://gent.testcovid.be/

 • Beantwoord de vragen en leg je afspraak vast
 • Heb je een afspraak? Dan krijg je een e-ticket met QR-code.
 • Breng ZEKER je e-ticket (op papier of digitaal) met QR-code, je identiteitsbewijs, 2 klevertjes van je ziekenfonds en je mondmasker mee naar het testcentrum. Leerlingen brengen ook nog de brief van het CLB mee en studenten hun studentenkaart.
 • Opgelet: zonder afspraak mag je niet binnen.


Meer lezen

Elders


Info: wanneer moet ik mijn kind laten testen op corona?

Geschreven op 21/09/2020

Wanneer testen?

Als een leerling uit de klas positief test op corona, zal het CLB de quarantaine en een test regelen als het nodig is.

Als een leerling uit de school (die niet in de klas van je kind zit) positief test, moet je niets doen.

Kleuters:

Als je kind enkel neusklachten en een lichte hoest/kuchje heeft, mag het naar school.

Contacteer je arts

Bij koorts >38°C

Bij veel hoesten/problemen met ademhalen

Bij neusklachten in combinatie met keelpijn, spierpijn, hoofdpijn, moeheid….

Meer weten?

https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_ko_20200905.pdf

Lagere school of middelbare school

Als je kind enkel neuskachten en een lichte hoest/kuchje heeft, mag het naar school

Contacteer je arts

Bij koorts >38°C

Bij veel hoesten/problemen met ademen

Bij neusklachten in combinatie met keelpijn, spierpijn, hoofdpijn, moeheid,….

Bij niet meer goed kunnen ruiken of proeven

Meer weten?

https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_lo_so_20200818.pdf


1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  Volgende

Hiervoor kan je bij ons terecht