De Sleep

Inschrijvingsformulier

Graag alle vakjes met een asterisk (*) invullen.

  • Wanneer je hier bent ingeschreven moet je steeds een beroep doen op de huisarts, verpleegkundige of kinesist van het wijkgezondheidscentrum. Consultaties bij andere zorgverleners (huisartsen, verpleegkundigen of kinesitherapeuten) die niet verbonden zijn aan ons centrum worden niet terugbetaald door je mutualiteit. 
Uitzondering: je wordt ziek tijdens het weekend, op een feestdag of na 19u. Dan kan je een beroep doen op de huisartsenwachtpost. Met het prestatiebriefje kom je dan naar wijkgezondheidscentrum De Sleep, en krijg je het bedrag teruggestort op je rekening.
  • Elke wijziging in adres, telefoonnummer, mutualiteitsgegevens geef je zo snel mogelijk door aan het onthaal.
  • Je  identiteitskaart wordt één maal per jaar ingelezen. Net zoals in het ziekenhuis gebeurt dit om er voor te zorgen dat elke arts aan alle informatie omtrent je gezondheid kan komen. De onthaalmedewerker zal je aanspreken wanneer dit moet gebeuren.