De Sleep

Terugbetaling

Wanneer u 's nachts, in het weekend of op een feestdag de Huisartsenwachtpost consulteert krijgt u bij betaling een prestatiebriefje.

Voor de terugbetaling van de tegemoetkoming brengt u dit briefje bij ons binnen samen met uw rekeningnummer.

Het remgeld betaalt u zelf. De administratie volgt de terugbetaling op. Reken zeker op een tweetal weken alvorens het bedrag op uw rekening staat.

Hiervoor kan je bij ons terecht