De Sleep

Maatschappelijk Werk

Sommige patiënten worden geconfronteerd met problemen op vlak van tewerkstelling, administratie, financiën, verblijfsstatuut en/of verzekerbaarheid, huisvesting, relaties, vrijetijdsbesteding… maar vinden moeilijk de weg naar gepaste hulpverlening.

Vaak spreken zij wel over deze moeilijkheden met hun arts of een andere zorgverstrekker van De Sleep. Deze kan de patiënt daarvoor naar de dienst maatschappelijk werk doorverwijzen.

Samen met de patiënt onderzoeken wij dan zijn situatie en gaan we op zoek naar de meest geschikte oplossing.

We geven patiënten hierbij de nodige informatie en bieden waar nodig administratieve hulp. Wanneer dit aangewezen is, nemen we contact met betrokken diensten voor een aanvraag van dienstverlening of voor verheldering van de situatie. We wijzen de patiënten ook de weg naar de juiste diensten die hen gericht kunnen verder helpen.

Bij meer complexe situaties is het ook mogelijk dat we een meer ondersteunende en begeleidende rol opnemen.

Hiervoor kan je bij ons terecht