De Sleep

Kinesist

Kinesitherapie staat voor “genezen door bewegen".

We zullen dan ook proberen om zoveel mogelijk te kiezen voor een actieve vorm van therapie waarbij de patiënt zelf verantwoordelijkheid opneemt in zijn revalidatie.
Concreet houdt dit in dat naast de “hands-on" therapie een substantieel deel van de behandeling zal bestaan uit oefentherapie, waarbij een deel van de oefeningen thuis door de patiënt uitgevoerd dient te worden.

In de Sleep kan je terecht bij één van onze 7 kinesitherapeuten.
Je kan naar ons team enkel doorverwezen worden door één van de huisartsen van de Sleep.
Wanneer je een voorschrift hebt via een specialist ( bv na een operatie) , dien je eerst op consultatie te komen bij je vaste huisarts zodat hij/zij hiervan een notitie kan maken in je dossier. Je wordt dan zo snel mogelijk opgebeld om een afspraak te maken.

Hiervoor kan je bij ons terecht