De Sleep

Diabeteseducator

De taak van de diabeteseducator binnen De Sleep bestaat eruit de patiënten met diabetes type II zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen in hun behandeling en dat in nauwe samenwerking met de huisarts. Op doorverwijzing van de huisarts kan je bij de educator terecht voor:

  • Advies (educatie) over je behandeling en je leefgewoonten.
  • Bespreken van suikermetingen, meten van bloeddruk en gewicht, bloedafname, controle insulinegebruik tijdens het diabetesspreekuur op dinsdagavond of woensdagvoormiddag.
  • Het opstarten en opvolgen van een zorgtraject diabetes.
  • Voetverzorging bij diabetespatiënten met of zonder voetwonden.
  • Vroegtijdige opsporing van diabetes bij risicopatiënten.

Hiervoor kan je bij ons terecht